Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

LCĐT – Sáng 16/12, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 12; tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; báo cáo viên của Đảng ủy Khối; báo cáo viên, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi, đảng bộ; cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị đã quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TU ngày 1/12/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Lại Vũ Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thông tin thời sự tại hội nghị.
Đồng chí Lại Vũ Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thông tin thời sự tại hội nghị.

Định hướng trong thời gian tới, các cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV; Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng.

Đánh giá về hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 năm 2022, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực của tập thể Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, triển khai 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là Đề án 17-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được kiện toàn từ cấp cơ sở với cơ cấu hợp lý và hoạt động nền nếp; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, có nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nội dung, phương thức hoạt động của báo cáo viên không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực sự là nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực tuyên truyền miệng. Từ đó, công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ Khối được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, do đó, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng ngày càng trở nên quan trọng và đòi hỏi cao hơn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bám sát chủ đề năm 2023 “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy.

Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh về việc học tập, làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và dư luận xã hội…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024): Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên trong ánh ban mai.

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Yên (22/4/1947 - 22/4/2024) Bảo Yên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong năm 2024 tăng tốc, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã xác định vận dụng sáng tạo 5 phương thức lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/4/2024 điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Ngày 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Thiếu hiểu biết pháp luật, kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là với lứa tuổi học sinh. Trước thực tế đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp để ngăn ngừa, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Ðồng bằng Bắc Bộ (bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn), là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn cuối của chiến cuộc Ðông-Xuân 1953-1954, quân và dân Ðồng bằng Bắc Bộ đã phối hợp hiệu quả với chiến trường chính, góp phần làm nên Chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Triệu trái tim hướng về Điện Biên Phủ

Triệu trái tim hướng về Điện Biên Phủ

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, những này này, các điểm di tích lịch sử gắn với Chiến dịch  Điện Biên Phủ có rất đông cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa và du khách đến tham quan. Những hình ảnh dưới đây do Nhóm phóng viên của Báo Lào Cai ghi lại trong chuyến công tác hướng về Điện Biên.

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 19/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Đội quân xe thồ lên Điện Biên

Đội quân xe thồ lên Điện Biên

Sau tết Giáp Ngọ 1954, ngày mồng 5 tháng Giêng, xã đội triệu tập hơn 40 anh em biết đi xe đạp trong đại đội dân quân thường trực của xã họp khẩn cấp. Ai cũng cho là có chuyện tổng động binh. Sau khi nghe lời tuyên bố lý do của ông xã đội trưởng, chúng tôi mới rõ: "Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) ra lệnh điều động một trung đội dân quân xe thồ của Thiệu Đô tập trung tại huyện để thành lập đại đội dân công tiếp vận đường dài phục vụ chiến dịch đánh lớn".

fb yt zl tw