Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng 17/4, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Dự án 5) và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 (Dự án 1).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Dân tộc tỉnh.

Tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo UBND; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam; các phòng, ban hữu quan các huyện, thị xã, thành phố.

Tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí chủ tịch, đại diện MTTQ và cán bộ địa chính của UBND xã thuộc các dự án.

Các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến.
Các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh khối lượng công việc cần thực hiện từ nay đến hết năm 2025 là rất lớn; do đó tại cuộc họp ngày hôm nay chúng ta cần xem xét còn những khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị đại biểu các huyện, thị xã, thành phố, các xã báo cáo kết quả đã làm được, xây dựng mới, sửa chữa được bao nhiêu nhà ở, còn bao nhiêu nhà ở chưa thực hiện; những vướng mắc cần giải quyết, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ kịp thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 là 25,19%; trong đó có 26.791 hộ nghèo và 18.375 hộ cận nghèo. Theo rà soát của UBND cấp huyện, toàn tỉnh có 10.144 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện để hỗ trợ về nhà ở theo tiêu chí, quy định của Trung ương. Số liệu rà soát tháng 3/2024, Lào Cai có 12.249 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở.

Kết quả, đến hết năm 2023 đã thực hiện hỗ trợ 3.336 nhà (xây mới 1.985 nhà, cải tạo, sửa chữa 1.067 nhà). Trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành 141 nhà xây mới/6,3 tỷ đồng. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đã hoàn thành 1.292 nhà/44,7 tỷ đồng (xây mới 739 nhà và cải tạo, sửa chữa 553 nhà). Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình khác trong năm 2022 - 2023 tổng số1.903 nhà.

Trong năm 2024 - 2025, số hộ cần hỗ trợ nhà ở là 7.902 hộ với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2024 dự kiến thực hiện 5.657 nhà/205 tỷ đồng (xây mới 3.655 nhà và cải tạo, sửa chữa 2.002 nhà). Kế hoạch năm 2025 dự kiến thực hiện 2.245 nhà/75 tỷ đồng (xây mới 1.181 nhà và cải tạo, sửa chữa 1.064 nhà).

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo công tác triển khai các chương trình hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Sở Xây dựng báo cáo công tác triển khai các chương trình hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng báo cáo trong quá trình triển khai thực hiện, số lượng hỗ trợ xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở thuộc 2 chương trình MTQG giảm do không còn đối tượng, nhu cầu hỗ trợ của người dân thay đổi và một số hộ dân có đất không phù hợp. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nhà ở còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Nguồn vốn của Trung ương giao trung hạn 2021 - 2025 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững còn thiếu; chế độ báo cáo của một số huyện còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến việc tổng hợp số liệu chung toàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ còn thấp, đạt khoảng 40% chi phí xây dựng đối với các hộ làm mới; các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trong việc bố trí kinh phí đối ứng để làm nhà; các cấp ủy, chính quyền vẫn chưa vào cuộc quyết liệt; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; một số huyện điều chỉnh tăng giảm số lượng so với Đề án nên việc xác định đối tượng còn gặp nhiều khó khăn;...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Để đảm bảo hoàn thành xoá nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có đất ở phù hợp trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện được hưởng dự án thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh kịp thời điều chỉnh nguồn vốn để đảm bảo giải ngân hết. Đồng thời, UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã rà soát kỹ lưỡng, xem xét đối tượng tăng có đủ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình thuộc đối tượng.

Các sở, ngành tỉnh, địa phương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Đề án theo quy định; đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh một số dự án, chương trình còn chưa giải ngân trong năm 2023 và chưa phân bổ trong năm 2024 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để chuyển nguồn vốn hỗ trợ Trung ương sang thực hiện dự án 5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát động Chương trình xóa nhà đơn sơ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; huy động các nguồn vốn xã hội hoá…

Lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng, huyện Bắc Hà báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, đề xuất một số nội dung trong năm 2024 - 2025.
Lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng, huyện Bắc Hà báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, đề xuất một số nội dung trong năm 2024 - 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở đến hết năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024 - 2025. Đồng thời đề xuất tỉnh bố trí đủ nguồn kinh phí, giải quyết vướng mắc về đất đai… để triển khai tại địa phương; cho phép điều chỉnh một số nội dung của đề án để người dân tiếp cận thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiến nghị với trung ương điều chỉnh tăng vốn vay ngân hàng chính sách cho các hộ dân có nhu cầu… Đại diện các địa phương cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực, quyết tâm để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hoàn thành mục tiêu kế hoạch.

Lãnh đạo một số sở, ngành tham gia ý kiến tại hội nghị.
Lãnh đạo một số sở, ngành tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài yêu cầu các địa phương, phòng, ban chuyên môn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 02 chương trình MTQG. Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu điều chỉnh nguồn vốn thực hiện tại các địa phương không còn đối tượng hỗ trợ sang các địa phương có nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người dân đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, giải quyết khó khăn về đất đai tại các địa phương thuộc đối tượng thụ hưởng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục rà soát các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định; đăng ký, bổ sung tăng số lượng nhà ở cần hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trong kế hoạch năm 2024 để đảm bảo tiến độ (đồng thời gửi Sở Xây dựng tổng hợp); thành lập tổ công tác hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các dự án, giao rõ nhiệm vụ đối với tập thể, từng cá nhân và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện; tăng cường hỗ trợ cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu, cùng chung tay thực hiện; đưa nội dung hỗ trợ nhà ở vào các cuộc giao ban hàng tuần của cấp ủy, chính quyền để nắm bắt, bàn bạc giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài kết luận cuộc họp.

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cấp xã chủ động báo cáo với cấp huyện để giải quyết; cấp huyện báo cáo những vấn đề vượt quá thẩm quyền gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, đề xuất bộ, ngành trung ương tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài nhấn mạnh: Mục tiêu đặt ra năm 2024 phải hoàn thành các dự án đạt tỷ lệ từ 80% trở lên và đạt 100% vào năm 2025; do đó tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương cần phải quyết tâm cao, quyết liệt triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

laocai.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai thi đua làm theo lời Bác dặn

Lào Cai thi đua làm theo lời Bác dặn

Trong suốt 24 năm giữ cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã dành sự quan tâm đặc biệt với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai. Người đã nhiều lần gửi thư khen, động viên, tặng thưởng nhiều Huy hiệu, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động, bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Sự khích lệ, động viên của Bác mãi là động lực mạnh mẽ để các tập thể, cơ quan, đơn vị, các địa phương và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua.

Bộ đội Trường Sơn lập công trên các mặt trận

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn: Bộ đội Trường Sơn lập công trên các mặt trận

Những năm tháng đất nước bị đế quốc xâm lăng, không quản ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ, hàng nghìn thanh niên Lào Cai không kể nam, nữ đã tình nguyện ra trận chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần đánh đuổi giặc Mỹ, mang lại hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nay trở về cuộc sống đời thường, phát huy tinh thần, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn năm xưa lại hăng hái, tích cực tham gia đóng góp trên nhiều lĩnh vực, đời sống xã hội.

Lào Cai có 1 sản phẩm đoạt giải chuyên đề Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội"

Lào Cai có 1 sản phẩm đoạt giải chuyên đề Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội"

Đó là sản phẩm: Kết hợp sử dụng Google form, Canva, quét mã QR trong sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng đô thị văn minh” của chị Lương Thúy Nga, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Pa, thị xã Sa Pa.

Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Chuyện về đảng viên dân tộc Dao được gặp Bác Hồ

Chuyện về đảng viên dân tộc Dao được gặp Bác Hồ

Năm nay 85 tuổi nhưng ông Hoàng Tiến Xiêm, dân tộc Dao, thôn Tân Trúc, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn vẫn nhớ từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với mình và các đại biểu người dân tộc thiểu số khi ông vinh dự được về Hà Nội gặp Bác năm 1963. Những lời Bác dặn trở thành “kim chỉ nam” để ông nỗ lực học tập, phấn đấu, cống hiến cho quê hương.

Thảo luận bàn tròn: Mở rộng nội dung xung quanh bài viết của Tổng Bí thư

Thảo luận bàn tròn: Mở rộng nội dung xung quanh bài viết của Tổng Bí thư

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức sáng 17/5, ngoài các tham luận, Ban tổ chức hội thảo đã tổ chức phần thảo luận với sự tham gia của các đại biểu.

Lắng đọng chương trình "Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây"

Lắng đọng chương trình "Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây"

Tối 17/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Trung tâm Truyền hình Việt Nam miền Trung Tây Nguyên (VTV8) phối hợp với Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây”.

Nhiều ý kiến phân tích sâu sắc giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều ý kiến phân tích sâu sắc giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội thảo khoa học “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” do Tỉnh ủy tổ chức sáng 17/5 có 5 tham luận của các tác giả, nhà khoa học được trình bày trực tiếp. Các tham luận đã phân tích, làm rõ hơn giá trị của tác phẩm ở nhiều góc độ, Báo Lào Cai lược ghi nội dung chính của các bài tham luận.

fb yt zl tw