Từ khóa: "Danh mục"

6 kết quả

Chậm cập nhật danh mục thuốc BHYT: Khổ người bệnh, khó bệnh viện

Chậm cập nhật danh mục thuốc BHYT: Khổ người bệnh, khó bệnh viện

Hiện cả nước có trên 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tương đương khoảng 91,7 triệu người. Tuy nhiên, nhiều năm qua, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán BHYT vẫn chưa được cập nhật, bổ sung các thuốc mới, khiến người bệnh có thẻ BHYT chịu nhiều thiệt thòi, cơ sở y tế cũng gặp khó khăn trong công tác điều trị.

fb yt zl tw