Từ khóa: "Con đường tơ lụa"

3 kết quả

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường": Thúc đẩy phát triển xanh toàn cầu

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường": Thúc đẩy phát triển xanh toàn cầu

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao "Vành đai và Con đường" lần thứ 3, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc phối hợp với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc sẽ đồng tổ chức Diễn đàn cấp cao về phát triển xanh với chủ đề "Cùng xây dựng con đường tơ lụa xanh và thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên" vào chiều 18/10.

fb yt zl tw