Từ khóa: "Chỉ thị 05"

4 kết quả

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Đó là phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Lúc, xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) thực hiện trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Học và làm theo Bác ở đơn vị tuyên huấn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Học và làm theo Bác ở đơn vị tuyên huấn

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động tuyên huấn trong lực lượng vũ trang tỉnh, thời gian qua, Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị) thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Khe Thượng Làng Mới làm nhiều việc tốt

Chi bộ Khe Thượng Làng Mới làm nhiều việc tốt

Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân thôn Khe Thượng Làng Mới, xã Cốc Lầu đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bắc Hà.

fb yt zl tw