Bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

Như Báo Lào Cai đưa tin, sáng 13/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp giải quyết công việc phát sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu HĐND tỉnh…

1017.jpg
Quang cảnh kỳ họp.
0964.jpg
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Vũ Xuân Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, có 30 đồng chí trong diện lấy phiếu tín nhiệm, kết quả tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt cao.

0980.jpg
1989.jpg
0979.jpg
Lãnh đạo một số sở trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe một số tờ trình của HĐND, UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra tờ trình của các ban HĐND tỉnh. Nổi bật là các tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023; điều chỉnh Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh; tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai…

0996.jpg
0998.jpg
1003.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp.

ảnh thay - tin Thành Phú.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu làm rõ đối với một số nội dung được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2023, thu ngân sách của Lào Cai dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Thu các loại thuế, phí tăng cao, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng thu tiền sử dụng đất và xuất - nhập khẩu đạt rất thấp.

Năm 2023, thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 25% và bằng 45% so với cùng kỳ năm 2022, do đó trong kế hoạch đầu tư trung hạn có điều chỉnh đầu tư công. Cụ thể, trong tờ trình đề nghị giảm 46 công trình với 538 tỷ đồng tiền đất, nhưng là giảm đầu tư theo số thu thực tế chứ không phải cắt vốn của các công trình này.

1031.jpg
Các đại biểu tích cực thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng trả lời, làm rõ thêm một số ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đối với một số tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, liên quan đến việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; sự nghiệp giáo dục và đào tạo…

1039.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau 1/2 ngày diễn ra, kỳ họp thứ 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường khẳng định: Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ tài liệu, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có trách nhiệm. Kỳ họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua 8 Nghị quyết nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

1034.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả; các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đầy đủ đến cử tri trong tỉnh kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.

4. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

5. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

6. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày làm việc thứ Nhất Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh: Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

Ngày làm việc thứ Nhất Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh: Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, sáng 7/12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp quyết định sự thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (*)

Kỳ họp quyết định sự thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (*)

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Lào Cai lược ghi những nội dung chính của bài phát biểu này.

Hơn 2.000 đại biểu được tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng

Hơn 2.000 đại biểu được tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng

Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường dân vận ở vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường dân vận ở vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

Cựu chiến binh Lào Cai thi đua gương mẫu

Cựu chiến binh Lào Cai thi đua gương mẫu

Với hơn 24.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại các cấp hội, trong cuộc sống đời thường, hội viên cựu chiến binh Lào Cai luôn giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống, ra sức thi đua trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền và quê hương giàu đẹp.

fb yt zl tw