Bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

Như Báo Lào Cai đưa tin, sáng 13/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp giải quyết công việc phát sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu HĐND tỉnh…

1017.jpg
Quang cảnh kỳ họp.
0964.jpg
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Vũ Xuân Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, có 30 đồng chí trong diện lấy phiếu tín nhiệm, kết quả tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt cao.

0980.jpg
1989.jpg
0979.jpg
Lãnh đạo một số sở trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe một số tờ trình của HĐND, UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra tờ trình của các ban HĐND tỉnh. Nổi bật là các tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023; điều chỉnh Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh; tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai…

0996.jpg
0998.jpg
1003.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp.

ảnh thay - tin Thành Phú.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu làm rõ đối với một số nội dung được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2023, thu ngân sách của Lào Cai dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Thu các loại thuế, phí tăng cao, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng thu tiền sử dụng đất và xuất - nhập khẩu đạt rất thấp.

Năm 2023, thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 25% và bằng 45% so với cùng kỳ năm 2022, do đó trong kế hoạch đầu tư trung hạn có điều chỉnh đầu tư công. Cụ thể, trong tờ trình đề nghị giảm 46 công trình với 538 tỷ đồng tiền đất, nhưng là giảm đầu tư theo số thu thực tế chứ không phải cắt vốn của các công trình này.

1031.jpg
Các đại biểu tích cực thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng trả lời, làm rõ thêm một số ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đối với một số tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, liên quan đến việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; sự nghiệp giáo dục và đào tạo…

1039.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau 1/2 ngày diễn ra, kỳ họp thứ 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường khẳng định: Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ tài liệu, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có trách nhiệm. Kỳ họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua 8 Nghị quyết nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

1034.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả; các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đầy đủ đến cử tri trong tỉnh kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.

4. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

5. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

6. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khảo sát phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Khảo sát phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Chiều 26/2, Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 – 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 – 2025).

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn tất. Ngày 27/2, cùng với cả nước, thanh niên Lào Cai sẽ lên đường tòng quân, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống yêu nước của quê hương.

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Ngày 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao...

Tưng bừng khai mạc Giải đua xe đạp mở rộng Cup đền Thượng năm 2024

Tưng bừng khai mạc Giải đua xe đạp mở rộng Cup đền Thượng năm 2024

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, Giải đua xe đạp mở rộng Cup đền Thượng thành phố Lào Cai lần thứ X, năm 2024 tiếp tục được tổ chức hoành tráng, thu hút sự tham gia của các vận động viên trong và ngoài tỉnh. Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng, cùng sự hào hứng của các cua - rơ, hứa hẹn một giải đua thành công ngoài mong đợi.

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Thời điểm này, hàng ngàn thanh niên đang sẵn sàng lên đường nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, thể hiện lý tưởng cao đẹp, tình yêu của người thanh niên đối với Tổ quốc.

fb yt zl tw