Từ khóa: "bản sắc"

9 kết quả

Điện ảnh Việt: Xây bản sắc để vươn xa

Điện ảnh Việt: Xây bản sắc để vươn xa

Trong thành công của không ít phim Việt ở cả hai phương diện doanh thu phòng vé và các giải thưởng, một điểm dễ nhận thấy là nhiều nhà làm phim đang chú trọng hơn vào yếu tố bản sắc. Đó là những câu chuyện tuy đậm đặc tính bản địa nhưng vẫn mang tầm phổ quát với mục tiêu chinh phục không chỉ khán giả trong nước.

Cuốn sách của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

Cuốn sách của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

Ðại hội XIII của Ðảng xác định rõ: Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bằng tư duy lý luận sắc bén, thực tiễn phong phú, sự am hiểu tường tận và tình cảm đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo toàn diện về văn hóa thông qua cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Ngát xanh Mường Báng

Ngát xanh Mường Báng

Trên suốt chặng đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến xã Mường Báng thuộc huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí nóng dần trong cái nắng đầu mùa gay gắt quyện lẫn mùi khói đốt nương đặc trưng của vùng đất này.

Văn hóa mang bản sắc Lào Cai

Văn hóa mang bản sắc Lào Cai

Trải qua các thời kỳ phát triển, người Lào Cai đã tạo dựng, hình thành được vốn văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc, trở thành tinh hoa văn hóa cổ truyền, góp phần làm đa dạng, phong phú vốn văn hóa dân gian.

Tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc là nguồn lực to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa

Tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc là nguồn lực to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa

Trong bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn" diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, du lịch văn hóa là sản phẩm du lịch cốt lõi, động lực để phát triển du lịch Việt Nam lên tầm cao mới.

Niềm vui ở chợ phiên Bắc Hà

Niềm vui ở chợ phiên Bắc Hà

Chợ phiên có lẽ là dịp đặc biệt nhất để chúng ta thấy được tất cả những màu sắc tươi mới của người dân vùng cao. Hãy cùng khám phá chợ phiên Bắc Hà - phiên chợ nổi tiếng nhất Tây Bắc, để tìm niềm vui và những điều thú vị trong ngày cuối tuần.

"Xứ Mường" gìn giữ sắc màu văn hóa

"Xứ Mường" gìn giữ sắc màu văn hóa

Mường Khương, miền biên ải hũng vỹ nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lào Cai, là nơi sinh sống của hơn 66.000 người dân thuộc 23 thành phần dân tộc anh em. Sự đa sắc màu ấy gợi mở về một kho giá trị văn hóa độc đáo đã và đang được gìn giữ, phát huy.

fb yt zl tw