Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 2, 5/12/2022, 07:02 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới

LCĐT - Sáng 25/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ giúp việc lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh phân công giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị. 

Theo Quyết định 1599/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có 127 đồng chí lãnh đạo được phân công giúp đỡ 127 xã xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, doanh nghiệp đã thành lập tổ công tác tham mưu giúp các đồng chí lãnh đạo triển khai, thực hiện hiệu quả công tác giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới. Nhiều tổ công tác đã có cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo và tổ giúp việc các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ  triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã được phân công; phát huy vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ, chủ động tuyên truyền, vận động ủng hộ các xã làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình công cộng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt các kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; thông tin kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ khi bắt đầu triển khai cho đến nay và nhiệm vụ thời gian tới; trao đổi, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ giúp việc lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới, đồng thời đưa ra các giải pháp để tổ giúp việc lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, giúp các đồng chí lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết