Báo Lào Cai
Thứ 6, 27/5/2022, 03:09 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Quyết định về việc ủy quyền thu hồi đất với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 3 điều 66 Luật Đất đai năm 2013

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết