Báo Lào Cai
Thứ 2, 23/5/2022, 23:34 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Thẩm định 11.551 lượt nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng

Chiều 23/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị phối hợp công tác thẩm định nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và công tác nhân sự của Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm để định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao công tác thẩm định, thẩm tra nhân sự các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, công tác phối hợp thẩm định, thẩm tra nhân sự từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, tổng số nhân sự đã thẩm định là 11.551 lượt người, trong đó tổng số nhân sự đã được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là 11.037 lượt người (nhân sự thường xuyên 2.892 lượt người; quy hoạch 3.193 lượt người; nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là 4.492 lượt người; nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII là 254 đồng chí; nhân sự Đại hội XIII của Đảng là 242 đồng chí); tổng số nhân sự đề xuất cấp có thẩm quyền không xem xét do chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định là 514 lượt người.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá công tác thẩm định nhân sự do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan liên quan về cơ bản chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc của các cơ quan phối hợp Ban Tổ chức Trung ương trong vấn đề thẩm tra, thẩm định nhân sự thời gian qua; ghi nhận những đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã đồng tình, thống nhất với 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thẩm tra, thẩm định mà Ban Tổ chức Trung ương đề xuất. Đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ, thời gian tới, công tác này cần trở nên bài bản, nền nếp, nghiêm túc, chặt chẽ hơn, với những kết quả đã đạt được từ Đại hội XII, nhiệm kỳ Đại hội XIII cần phải tiếp tục làm tốt hơn, với yêu cầu cao hơn đặt ra với công tác thẩm định nhân sự; các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác, có thông tin đến đâu cung cấp đến đó về vấn đề nhân sự để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền…

Nguồn: nhandan.vn

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết