Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:32 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

LCĐT – Chiều 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Luật Cảnh sát cơ động.

Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh và một số phòng chuyên môn của công an tỉnh; đại diện Hội Luật gia và các đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin nhanh những nội dung quan trọng sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Sùng A Lềnh phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: Trước sự phát triển của kinh tế - xã hội, sự thay đổi, điều chỉnh của hệ thống pháp luật, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với cảnh sát cơ động ngày càng nặng nề hơn. Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về cảnh sát cơ động mới là pháp lệnh nên hiệu lực thi hành chưa cao, chưa tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động. Bên cạnh đó, pháp lệnh đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần khắc phục để phù hợp với quy định của Hiến pháp và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Do đó, việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động là rất cần thiết, góp phần đảm bảo yêu cầu chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cảnh sát cơ động; quy định rõ hơn quyền sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cảnh sát cơ động; thực trạng công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và lực lượng cảnh sát cơ động khi thực hiện nhiệm vụ; quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của lực lượng cảnh sát cơ động; thẩm quyền điều động cảnh sát cơ động; nâng cao chất lượng cảnh sát cơ động; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động...

Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh kiến nghị cần bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động để đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013.

Kết luận hội thảo, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia, thảo luận tại hội thảo và khẳng định đây là nguồn thông tin, luận cứ quý báu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý dự thảo dự án Luật Cảnh sát cơ động tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý vào dự thảo dự án Luật sau hội thảo để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu.

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 31 điều (giảm 1 điều) được bố cục: Chương I. Quy định chung, gồm 8 điều; Chương II. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động, gồm 11 điều; Chương III. Bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với cảnh sát cơ động, gồm 6 điều; Chương VI. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với cảnh sát cơ động, gồm 5 điều; Chương V. Điều khoản thi hành, gồm 1 điều.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết