Từ khóa: "Y tế"

35 kết quả

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về nước sạch dùng trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về nước sạch dùng trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chiều 27/3, tại Sở Y tế Lào Cai, Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đã có buổi hội thảo với Cục Quản lý môi trường Y tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp (Bộ Y tế) và một số sở, ngành của tỉnh Lào Cai, để thống nhất một số nội dung trong xây dựng quy chuẩn.

Yên tâm, gắn bó với nghề

Yên tâm, gắn bó với nghề

Thời gian qua, nhiều cơ sở y tế công lập trên địa bàn phải chứng kiến y, bác sỹ xin chuyển công tác sang các bệnh viện tư nhân hoặc chuyển vùng. Bằng những giải pháp cụ thể của ngành y tế, đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đã yên tâm, gắn bó với nghề. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

Hợp tác phát triển lĩnh vực y tế

Hợp tác phát triển lĩnh vực y tế

Năm 2023 đánh dấu những cái bắt tay hợp tác chuyên môn của ngành y tế Lào Cai với các bệnh viện tuyến Trung ương, góp phần tạo chuyển biến cho sự phát triển của ngành y tế nói riêng và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nói chung.

Nâng tầm vóc cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng tầm vóc cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, việc triển khai Dự án Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang mang lại nhiều kết quả tại Lào Cai.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Lào Cai

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Lào Cai

Việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Lào Cai thời gian qua được thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Các đề tài, dự án đã bám sát những vấn đề căn bản, cấp thiết, lĩnh vực phù hợp với đặc thù, thế mạnh của tỉnh. Các kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề ra chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

fb yt zl tw