Từ khóa: "xây dựng cơ bản"

4 kết quả

Tìm lời giải bài toán thiếu vật liệu phục vụ xây dựng cơ bản

Tìm lời giải bài toán thiếu vật liệu phục vụ xây dựng cơ bản

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án giao thông và xây dựng hạ tầng được triển khai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đây cũng phát sinh tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường khiến nhiều công trình chậm tiến độ, tăng chi phí đầu tư, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân nguồn vốn.

fb yt zl tw