Từ khóa: "xã hội hóa"

3 kết quả

Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng

Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng

Thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa trồng rừng, tỉnh Lào Cai đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, quy mô hàng hóa mang lại thu nhập cao cho người dân, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng.

fb yt zl tw