Từ khóa: "Tuần phim"

1 kết quả

Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Tối 24/4, tại Hà Nội, Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời 'Đề cương về Văn hóa Việt Nam' (1943 - 2023) và 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

fb yt zl tw