Triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội nhập quốc tế

LCĐT – Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan về hội nhập quốc tế của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành; tăng cường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế của tỉnh và cải cách thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 227/KH -UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; Kế hoạch 407/KH – UBND ngày 3/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Hiệp định thương mại tự do CTTPP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch 81/KH – UBND ngày 8/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội nhập quốc tế ảnh 1
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn CĐ Việt Nam.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phụ trách, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu cam kết của các Hiệp định thương mại tự do, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các cam kết hội nhập quốc tế, các FTA tự do thế hệ mới.

Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch 327/KH – UBND ngày 18/12/2017 về việc triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương và các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, hiệu quả thông qua việc triển khai, cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đã ký.

Triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội nhập quốc tế ảnh 2
Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khảo sát Khu công nghiệp Đông Phố Mới.

Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan hàng hóa, du lịch qua địa bàn tỉnh sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống giao thông để phục vụ cho hoạt động xuất – nhập khẩu hàng hóa qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu; nâng cao vai trò kết nối của Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện và kịp thời các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh – chính trị, đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ quyền, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội.

Đẩy mạnh triển khai công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển khoa học công nghệ

Quyết liệt khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển khoa học công nghệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, qua phiên chất vấn về lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Kỳ họp thứ 5, Chính phủ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Hội thảo là dịp để các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức về tính cấp bách trong việc tham mưu với Đảng đề ra và xác định chính xác tầm nhìn mới, tư duy mới, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đề nghị OECD tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam

Đề nghị OECD tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế số; phối hợp, hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam về các vấn đề mới như thuế tối thiểu toàn cầu, giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường…

Xây dựng các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm, trọng điểm

Xây dựng các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm, trọng điểm

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, cấp bách của Đảng và Nhà nước ta, được thực hiện thông qua các chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật và hệ thống chính sách liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Hiệu quả từ “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Hiệu quả từ “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt đảng, là quy luật phát triển Đảng.  Nhận thức sâu sắc điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai đặc biệt coi trọng thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”.

Triển lãm "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương" tại Quảng Nam

Triển lãm "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương" tại Quảng Nam

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), ngày 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ.

Bổ sung quy định Ngân hàng Chính sách xã hội vào Luật các tổ chức tín dụng là cần thiết

Bổ sung quy định Ngân hàng Chính sách xã hội vào Luật các tổ chức tín dụng là cần thiết

Chiều 5/6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng đoàn đã có bài phát biểu góp ý kiến đối với Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Ngày 5/6/1911, sự kiện Hồ Chí Minh, với tên gọi Văn Ba, rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước, đã trở thành một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam. 112 năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vẫn có ý nghĩa lịch sử và giá trị giáo dục to lớn đối với thế hệ...

fb yt zl tw