Từ khóa: "Trạm y tế"

2 kết quả

Sa Pa: Cần sớm xây dựng 4 trạm y tế

Sa Pa: Cần sớm xây dựng 4 trạm y tế

Sau điều chỉnh địa giới, sáp nhập các xã, phường, từ ngày 1/1/2020, một số cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Sa Pa đã giải thể, chia tách, sáp nhập, hiện còn 4 trạm y tế phường chưa có trụ sở hoạt động, phải bố trí địa điểm nhờ, tạm.

Bảo đảm chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng

Bảo đảm chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng

Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát, trong đó nhấn mạnh việc cần nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế nói chung, nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc.

fb yt zl tw