Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

LCĐT – Sáng 5/4, Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên.

Dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy; Thường trực các Đảng ủy nhận bàn giao, gồm: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam…

Về phía Tỉnh ủy Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có tổ chức đảng được chuyển giao; Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam và 12 tổ chức đảng được chuyển giao.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến 12 tổ chức đảng.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 2
Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định chuyển giao.
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 3
Ký biên bản bàn giao Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định số 606 chuyển giao Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam và 643 đảng viên trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 4
Ký biên bản bàn giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin về Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Quyết định số 591 chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin và 58 đảng viên trực thuộc Thành ủy Lào Cai về Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 5
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 6
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 7
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 8
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 9
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 10
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 11
Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 12
Ký biên bản bàn giao các tổ chức đảng về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Quyết định số 592 chuyển giao 9 tổ chức đảng và 279 đảng viên thuộc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, gồm: Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lào Cai và Chi nhánh Lào Cai II (đều thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh); Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các Đảng bộ: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Mường Khương và thị xã Sa Pa.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 13
Ký biên bản bàn giao Chi bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Quyết định 593 chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai và 33 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 14
Đại biểu dự hội nghị.

Như vậy, đến nay, Tỉnh ủy Lào Cai đã tiến hành bàn giao 14/14 tổ chức đảng với trên 1.000 đảng viên trực thuộc Tỉnh ủy và đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 15
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức đảng và đảng viên được bàn giao lần này nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung vào sự phát triển của địa phương thời gian qua.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 16
Tặng hoa chúc mừng các tổ chức đảng được chuyển giao.

Đồng chí nhấn mạnh, việc bàn giao các tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Trung ương Đảng về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Chuyển giao về mặt thủ tục, song các đơn vị vẫn kinh doanh, gắn bó tại Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần tích cực đẩy mạnh quan hệ gắn bó, phối hợp hài hòa trong quan hệ công tác vì lợi ích chung; tiếp tục quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sớm kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, các cấp ủy đảm bảo hoạt động ngay sau bàn giao, tiếp nhận, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh; thực hiện sắp xếp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng điều lệ và nguyên tắc, lộ trình thực hiện, đảm bảo thống nhất mô hình đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng cùng cấp; sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa các doanh nghiệp, tổ chức đảng với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng chân.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 17
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các tổ chức đảng, đảng viên sau khi bàn giao về Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoạt động hiệu quả vì sự phát triển của địa phương và đất nước.

Tỉnh ủy Lào Cai bàn giao tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 18
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng, cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, cùng thống nhất chung về nhận thức theo những nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đề nghị, góp phần vào công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng.

Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng được bàn giao, tiếp nhận, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển giao đảm bảo quy định của Đảng; nhanh chóng tiếp nhận, rà soát, củng cố tổ chức theo đúng đề án và quy định đề ra; đảm bảo sắp xếp hợp lý, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển khoa học công nghệ

Quyết liệt khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển khoa học công nghệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, qua phiên chất vấn về lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Kỳ họp thứ 5, Chính phủ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Hội thảo là dịp để các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức về tính cấp bách trong việc tham mưu với Đảng đề ra và xác định chính xác tầm nhìn mới, tư duy mới, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đề nghị OECD tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam

Đề nghị OECD tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế số; phối hợp, hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam về các vấn đề mới như thuế tối thiểu toàn cầu, giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường…

Xây dựng các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm, trọng điểm

Xây dựng các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm, trọng điểm

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, cấp bách của Đảng và Nhà nước ta, được thực hiện thông qua các chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật và hệ thống chính sách liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Hiệu quả từ “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Hiệu quả từ “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt đảng, là quy luật phát triển Đảng.  Nhận thức sâu sắc điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai đặc biệt coi trọng thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”.

Triển lãm "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương" tại Quảng Nam

Triển lãm "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương" tại Quảng Nam

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), ngày 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ.

Bổ sung quy định Ngân hàng Chính sách xã hội vào Luật các tổ chức tín dụng là cần thiết

Bổ sung quy định Ngân hàng Chính sách xã hội vào Luật các tổ chức tín dụng là cần thiết

Chiều 5/6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng đoàn đã có bài phát biểu góp ý kiến đối với Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Ngày 5/6/1911, sự kiện Hồ Chí Minh, với tên gọi Văn Ba, rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước, đã trở thành một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam. 112 năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vẫn có ý nghĩa lịch sử và giá trị giáo dục to lớn đối với thế hệ...

fb yt zl tw