Từ khóa: "Thường trực ban bí thư"

3 kết quả

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 25/12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp thứ 8 hội nghị Quân ủy Trung ương nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 2023, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2024.

fb yt zl tw