Thông cáo báo chí số 28, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 27/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi sáu của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường bộ bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 454 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,42% tổng số đại biểu Quốc hội); có 447 đại biểu tán thành (bằng 91,98% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,41% tổng số đại biểu Quốc hội); có 5 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,03% tổng số đại biểu).

Nội dung 2: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kết quả như sau: Đối với quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn tại Khoản 2 Điều 9: có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội); có 357 đại biểu tán thành (bằng 73,46% tổng số đại biểu Quốc hội); có 69 đại biểu không tán thành (bằng 14,20% tổng số đại biểu Quốc hội); có 22 đại biểu không biểu quyết (bằng 4,53% tổng số đại biểu); Đối với toàn bộ Luật: có 450 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,59% tổng số đại biểu Quốc hội); có 388 đại biểu tán thành (bằng 79,84% tổng số đại biểu Quốc hội); có 32 đại biểu không tán thành (bằng 6,58% tổng số đại biểu Quốc hội); có 30 đại biểu không biểu quyết (bằng 6,17% tổng số đại biểu).

Nội dung 3: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng không nhân dân. Tại phiên thảo luận, đã có 12 lượt đại biểu phát biểu, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật, chỉnh lý dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến. Các ý kiến cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật, về bố cục, nhiều nội dung của dự thảo Luật và cơ bản nhất trí với Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể như: phạm vi điều chỉnh; các hành vi bị nghiêm cấm; chính sách của nhà nước, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng không nhân dân; quy định, thẩm quyền huy động, nguyên tắc hoạt động phòng không nhân dân; nhiệm vụ phòng không nhân dân; độ tuổi tham gia phòng không nhân dân, lực lượng phòng không nhân dân huy động; cơ quan chỉ đạo phòng không nhân dân; trọng điểm phòng không nhân dân; tập huấn, bồi dưỡng về phòng không nhân dân; sự phối hợp giữa phòng không nhân dân và phòng không quốc gia; thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm kinh doanh tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ...

Các đại biểu đề nghị Cơ quan chủ trì thẩm tra, Ban soạn thảo dự án Luật cần rà soát, bổ sung hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như dự thảo; các văn bản quy định chi tiết kèm theo; đánh giá tác động của một số chính sách cụ thể; đồng thời, rà soát kỹ lưỡng các điều khoản của dự thảo Luật để không trùng lặp và tương thích hệ thống pháp luật hiện hành…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công. Tại phiên thảo luận đã có 2 đại biểu phát biểu. Qua thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công. Đồng thời, các đại biểu đề nghị Chính phủ khẩn trương tiến hành các công việc theo quy định, hoàn tất các thủ tục đầu tư, phân bổ vốn, giao vốn để giải ngân vốn, tránh dàn trải, lãng phí; đề nghị khắc phục tình trạng phân bổ vốn, giải ngân vốn chậm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Các đại biểu cũng đã góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết và các vấn đề khác liên quan đến quản lý, sử dụng vốn đầu tư công để quản lý sử dụng có hiệu quả.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,27 % tổng số đại biểu Quốc hội); có 463 đại biểu tán thành (bằng 95,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 464 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,47 % tổng số đại biểu Quốc hội); có 464 đại biểu tán thành (bằng 95,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại phiên thảo luận, đã có 17 đại biểu phát biểu; trong đó đa số ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thống nhất cao với việc ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Để hoàn thiện hơn dự thảo Luật, các đại biểu tham gia góp ý về một số nội dung, cụ thể như: phạm vi điều chỉnh; chính sách của nhà nước; giải pháp và biện pháp phòng cháy; nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy; nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, lực lượng chuyên ngành; trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thẩm tra, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; quy hoạch xây dựng, lập dự án, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông cơ giới... Các đại biểu đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, làm rõ sự giao thoa về phạm vi điều chỉnh của Luật này với một số luật khác có liên quan; làm rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bổ sung quy định về việc bồi thường, nguồn kinh phí thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện việc bồi thường; xã hội hóa các hình thức thẩm tra, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, cũng như công tác nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; bổ sung quy định ưu tiên xây dựng lực lượng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bổ sung quy định nguyên tắc phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Sáu, ngày 28/6/2024, Sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua: Luật Thủ đô (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; thảo luận về dự án Luật Địa chất và khoáng sản. Sau đó, Quốc hội họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

dangcongsan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa thật hiệu quả, sáng tạo sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

Lan tỏa thật hiệu quả, sáng tạo sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Bảo Thắng khóa XIX: 6 ý kiến chất vấn liên quan lĩnh vực giáo dục, tài nguyên và môi trường

Kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Bảo Thắng khóa XIX: 6 ý kiến chất vấn liên quan lĩnh vực giáo dục, tài nguyên và môi trường

Ngày 16/7, HĐND huyện Bảo Thắng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp (*)

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp (*)

Phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã biểu dương và nhấn mạnh một số kết quả quan trọng trên cả 5 mặt công tác mà MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đạt được, đồng thời nêu một số nội dung để đại hội thảo luận, thống nhất. Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu của đồng chí.

“Nhất định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang” (*)

“Nhất định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang” (*)

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong phiên trọng thể sáng 16/7, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh điều đó để bày tỏ sự tin tưởng vào tổ chức mặt trận trên địa bàn tỉnh. Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Khí thế hào hùng từ các di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ

Khí thế hào hùng từ các di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/7, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến tham quan một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Đồi A1; Hầm Đờ Cát; Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Phương thức hữu hiệu chữa trị các căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Phương thức hữu hiệu chữa trị các căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144) trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai - nơi tập hợp sức mạnh đại đoàn kết

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai - nơi tập hợp sức mạnh đại đoàn kết

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam “có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội”.

Đảng ủy Quân khu 2 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy Quân khu 2 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 15/7, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2024. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Chiều 15/7, Đoàn công của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ; viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

fb yt zl tw