Từ khóa: "thi đua đặc biệt"

1 kết quả

Ghi ở miền quê Sơn Hải

Ghi ở miền quê Sơn Hải

Đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo là những “từ khóa” mà Đảng bộ và đồng bào các dân tộc ở xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã vận dụng từ tinh thần học và làm theo Bác để vượt qua khó khăn, xây dựng bức tranh quê hương ngày càng khởi sắc.

fb yt zl tw