Từ khóa: "Thành phố thuộc tỉnh"

2 kết quả

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc

Du lịch giữa Quảng Tây (Trung Quốc) và Quảng Ninh (Việt Nam) nói riêng và du lịch giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung, mỗi bên với vai trò riêng có của mình sẽ là đòn bẩy và động lực quan trọng đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội hai nước.

fb yt zl tw