Từ khóa: "Tái chế"

6 kết quả

[Infographic] Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

[Infographic] Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường tại các địa phương trên cả nước. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt chậm nhất là ngày 31/12/2024.

10 điểm trường học triển khai Chương trình 'Tuổi trẻ Lào Cai chung tay chống rác thải nhựa' năm 2023

10 điểm trường học triển khai Chương trình 'Tuổi trẻ Lào Cai chung tay chống rác thải nhựa' năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng của các em học sinh trên địa bàn tỉnh trong vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa; UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 391/KH-UBND  ngày 17/10/2023 thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay chống rác thải nhựa” tại 10 điểm trường học thuộc huyện Bắc Hà, Mường Khương.

Đánh bại ô nhiễm nhựa

Nhân ngày Môi trường thế giới (5/6): Đánh bại ô nhiễm nhựa

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và quốc gia đăng cai tổ chức ngày Môi trường thế giới đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2023 là “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và slogan của WED2023 là “Beat Plastic Pollution” (Đánh bại ô nhiễm nhựa).

Truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa tại xã Khánh Yên Trung

Truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa tại xã Khánh Yên Trung

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, ngày 14/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Khánh Yên Trung (huyện Văn Bàn) tổ chức chương trình truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa, túi ni-lông và phân loại rác thải, đồng thời ra mắt mô hình "Thu gom rác thải tái chế".

fb yt zl tw