Từ khóa: "Sự đồng thuận"

1 kết quả

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 20/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban với các ban đảng, các văn phòng, đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương (25 đầu mối) về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

fb yt zl tw