Từ khóa: "Sơ ý"

1 kết quả

Hạn chế rủi ro cháy, nổ khi trẻ nhỏ ở nhà một mình

Hạn chế rủi ro cháy, nổ khi trẻ nhỏ ở nhà một mình

Mùa hè, giai đoạn cao điểm xảy ra cháy, nổ và đây cũng là thời điểm mà các học sinh, trẻ nhỏ bắt đầu thời gian nghỉ hè tại nhà. Nhiều gia đình đã để trẻ nhỏ tự quản, tự sinh hoạt tại nhà mà không có sự kèm cặp của người lớn, hoặc có nhiều gia đình cho con nhỏ tự do chơi tại khuôn viên nhà.

fb yt zl tw