Từ khóa: "Sét"

16 kết quả

Từ 23/5, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc

Từ 23/5, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc

Dự báo nắng nóng tiếp tục ở các tỉnh miền Bắc đến ngày 22/5. Trong đó ngày 21/5, nắng nóng ở Tây Bắc Bộ tiếp tục duy trì cường độ 37-40 độ C, khu vực Đông Bắc Bộ tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Từ 23/5, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc.

fb yt zl tw