Từ khóa: "Quyền tự do"

3 kết quả

Việt Nam xếp thứ 6 châu Á về mức độ hạnh phúc của người dân

Việt Nam xếp thứ 6 châu Á về mức độ hạnh phúc của người dân

Việt Nam xếp thứ 6 ở châu Á và thứ 54 trên toàn thế giới về mức độ hạnh phúc của người dân, theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới (WHR) năm 2024. Trong khi đó, Singapore có lần thứ 2 liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất châu Á và xếp hạng 30 trong số 143 địa điểm được khảo sát trong báo cáo.

fb yt zl tw