Từ khóa: "Phương thức thanh toán"

3 kết quả

Hướng đến thanh toán số an toàn và bền vững

Hướng đến thanh toán số an toàn và bền vững

Tham gia “Ngày Thẻ Việt Nam” năm thứ 3 liên tiếp, Mastercard cho thấy nỗ lực vượt trội của một đối tác thanh toán tin cậy toàn cầu trong việc hỗ trợ Việt Nam theo đuổi mục tiêu “bứt phá giới hạn” trong thanh toán số. Hoạt động đồng hành này đã truyền đi thông điệp tích cực đến giới trẻ về những lợi ích của các phương thức thanh toán không tiền mặt, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số và tăng cường hòa nhập tài chính.

fb yt zl tw