Từ khóa: "Nhiệm mầu"

1 kết quả

Cởi mở hơn với truyện tranh

Cởi mở hơn với truyện tranh

Lâu nay, không ít người vẫn mang định kiến với truyện tranh, cho rằng truyện tranh là nhảm nhí, vô bổ. Đây là một trong những lý do khiến truyện tranh Việt chưa thể bắt kịp với các nước trong khu vực, trong khi tiềm năng của ngành này hiện đang rất lớn.

fb yt zl tw