Từ khóa: "Nghị định số 38/2021/NĐ-CP"

2 kết quả

Cần ngăn chặn những hoạt động biểu diễn phản văn hóa

Cần ngăn chặn những hoạt động biểu diễn phản văn hóa

Nghệ sĩ mặc trang phục nhạy cảm để biểu diễn là hiện tượng gây bức xúc trong dư luận thời gian gần đây. Một số trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, nhắc nhở về ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong sáng tạo và thực hành văn hóa nghệ thuật. Tình trạng này cho thấy cần phải đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với việc quản lý, giám sát các hoạt động biểu diễn để góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

fb yt zl tw