Từ khóa: "Luật"

2 kết quả

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội bám sát chương trình chủ động tiến hành các hoạt động, đôn đốc các cơ quan tổ chức thực hiện; khẩn trương, nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

fb yt zl tw