Từ khóa: "Luật Căn cước công dân"

7 kết quả

Đề xuất mở rộng đối tượng áp dụng luật căn cước với người không quốc tịch ở Việt Nam

Đề xuất mở rộng đối tượng áp dụng luật căn cước với người không quốc tịch ở Việt Nam

Hiện nay, vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau về tên của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Để rộng đường dư luận, Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội  có bài viết góp ý Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân, tạo bước đột phá về chuyển đổi số

Cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân, tạo bước đột phá về chuyển đổi số

Ngày 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với việc sửa đổi Luật Căn cước công dân để khắc phục bất cập, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý và bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta.

fb yt zl tw