Từ khóa: "khó khăn"

4 kết quả

Còn nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên nông thôn ở Đảng bộ xã A Lù

Còn nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên nông thôn ở Đảng bộ xã A Lù

Chăm lo phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, ở xã A Lù, huyện Bát Xát do lực lượng đoàn viên, thanh niên thoát ly đi làm ăn xa khiến nguồn kết nạp có xu hướng “cạn dần”, dẫn đến công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ nông thôn gặp không ít khó khăn.

fb yt zl tw