Từ khóa: "hiểm họa khôn lường"

1 kết quả

Bệnh dại trên chó - nỗi lo ở Bảo Thắng

Bệnh dại trên chó - nỗi lo ở Bảo Thắng

Tháng 5/2023, từ các vụ việc chó cắn người, qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cơ quan chuyên môn phát hiện bệnh dại trên chó tại xã Phú Nhuận. Tháng 9, tháng 10, liên tục xảy ra vụ việc chó cắn người tại xã Xuân Giao, vi-rút dại tiếp tục tìm thấy trên vật nuôi ở đây. Ở nhiều địa phương khác, những vụ bị chó cắn vẫn xảy ra, trở thành nỗi lo trong cuộc sống của người dân.

fb yt zl tw