Từ khóa: "Gen Y"

2 kết quả

Người Việt lạc quan về xu hướng làm việc tương lai

Người Việt lạc quan về xu hướng làm việc tương lai

Theo báo cáo được thực hiện bởi The Sentry và Decision Lab, đa số người lao động Việt Nam được khảo sát bày tỏ lạc quan về những xu hướng làm việc tương lai, như áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot, hay thực tế ảo/thực tế tăng cường, cho rằng những xu hướng này là những cơ hội giúp làm việc hiệu quả, năng suất, và sáng tạo hơn.

fb yt zl tw