Từ khóa: "Động vật"

2 kết quả

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu động vật qua biên giới

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu động vật qua biên giới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.

fb yt zl tw