Từ khóa: "Đối thoại thanh niên"

4 kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại về vấn đề đảm bảo sự phát triển của thanh niên trước tác động trên môi trường mạng

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại về vấn đề đảm bảo sự phát triển của thanh niên trước tác động trên môi trường mạng

Sáng 4/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2024 với chủ đề: “Vai trò của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền trong đảm bảo sự phát triển của thanh niên trước những tác động trên môi trường mạng”.

Đối thoại với đoàn viên thanh niên về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng lối sống, nếp sống văn minh

Bắc Hà: Đối thoại với đoàn viên thanh niên về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng lối sống, nếp sống văn minh

Chiều 22/12, tại Nhà văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà, Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành với đoàn viên, thanh niên về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng lối sống, nếp sống văn minh năm 2023.

fb yt zl tw