Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lương Quốc Đoàn khẳng định, năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” và Nghị...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (khoá VIII) diễn ra sáng 19/1 ngay trụ sở Trung ương Hội, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nêu rõ: Năm 2023, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân đã trực tiếp góp phần vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp và đất nước, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Các phong trào thi đua do Hội phát động, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa, lôi cuốn hội viên, nông dân tham gia; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đóng vai trò hạt nhân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, là nhân tố quan trọng giúp ngành nông nghiệp tăng trưởng ổn định. Các cấp Hội tích cực phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nông dân đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, đồng hành, đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nông dân nghèo, đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa, thôn, bản biên giới, nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 cũng gặp không ít khó khăn, tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền của các cấp Hội có lúc, có nơi chậm đổi mới, thiếu sức hấp dẫn, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hội viên, nông dân; việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc về sản xuất, tiêu thụ nông sản của hội viên, nông dân ở một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời; Một số nơi việc duy trì sinh hoạt chi hội, tổ hội chưa thường xuyên; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng nhu cầu thông tin của hội viên, nông dân; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ còn thấp; Có nơi, việc thực hiện phong trào thi đua còn hình thức, chưa chú trọng nâng cao chất lượng; công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Hội chậm được đổi mới, hiệu quả thấp...

Hội nghị diễn ra tại trụ sở Trung ương Hội NDVN.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam báo cáo nhanh kết quả hoạt động 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2024. Theo đó, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, góp phần hoàn thiện các văn bản và tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024; thảo luận, cho ý kiến bước đầu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các tài liệu liên quan.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn yêu cầu, các đại biểu tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, các cấp Hội khẩn trương nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực trong cán bộ, hội viên, nông dân và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Thứ hai, các cấp Hội chủ động tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đa dạng hóa nội dung thông tin và hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp Hội. Đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Hội, các mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tuyên truyền thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam đã xác định.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tập trung củng cố và phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Các tỉnh, thành Hội cần rút tổ chức kinh nghiệm, lựa chọn xây dựng mô hình mẫu, mô hình điểm kinh tế tập thể thật thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, từ đó nhân rộng.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức vận động để thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua của Hội. Đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trên nhu cầu thực tế, thực chất, đặc biệt tránh hình thức. Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong nông nghiệp; thí điểm tổ chức cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong nông nghiệp trên Nền tảng số App nông dân Việt Nam. Tập trung tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động lớn của tổ chức Hội Nông dân năm 2024.

Thứ năm, tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Làm tốt công tác tham mưu và giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội nông dân, nông thôn. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến của hội viên, nông dân thông qua Nền tảng số App Nông dân Việt Nam để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023. Đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc thông qua phát động và ký kết giao ước thi đua trong năm 2024. Cụ thể, Trung ương Hội NDVN Quyết định tặng Cờ thi đua của BCH Trung ương Hội NDVN cho 17 Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. BCH Trung ương Hội NDVN cũng công nhận danh hiệu thi đua năm 2023 cho 61 Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Theo đó, 31 tỉnh, thành phố đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến", 30 tỉnh, thành phố đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc".

Theo Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tháng Ba ở biên giới

Tháng Ba ở biên giới

Những bản làng biên giới xa xôi, những cung đường núi hun hút theo làn sương lạnh buốt không thể cản bước chân tình nguyện của đoàn viên, thanh niên bằng trái tim tình nguyện, thiện nguyện, mang ấm áp về vùng đất khó.

Giúp người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện sương mù

Giúp người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện sương mù

Những ngày qua, mưa, rét khiến tuyến Tỉnh lộ 153 thường xuất hiện sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn của người tham giai giao thông. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Bắc Hà) đã bố trí lực lượng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân và du khách những kỹ năng, kinh nghiệm khi di chuyển qua đoạn đường này.

Sơ kết thoả thuận hợp tác giữa UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) với Đại học Thái Nguyên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Sơ kết thoả thuận hợp tác giữa UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) với Đại học Thái Nguyên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Sáng 2/3, Đại học Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức Hội nghị sơ kết thoả thuận hợp tác giữa UBND huyện Yên Bình với Đại học Thái Nguyên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sắc màu Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2024

Sắc màu Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2024

Ngày 2/3, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2024 với chủ đề “Vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc ở Lào Cai”.

Có gần 50 bệnh da hiếm gặp

Có gần 50 bệnh da hiếm gặp

Việt Nam ghi nhận khoảng 100 căn bệnh hiếm và 6 triệu người đang mắc các loại bệnh này. Việc tiếp cận với liệu pháp điều trị còn chậm và gặp nhiều thách thức do giá thuốc đắt đỏ. Riêng về da có gần 50 bệnh da hiếm gặp.

fb yt zl tw