Từ khóa: "dịch bệnh tả lợn châu Phi"

2 kết quả

Quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trước nguy cơ cao dịch tả lợn châu Phi có thể phát sinh và lây lan ra các địa phương trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 4373/UBND-NLN chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

fb yt zl tw