Từ khóa: "Đề án 1371"

2 kết quả

Ban Chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng khảo sát tại Lào Cai

Ban Chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng khảo sát tại Lào Cai

Chiều 12/7, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” do Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện đề án tại Lào Cai.

fb yt zl tw