Từ khóa: "Đạt tiêu chuẩn"

2 kết quả

Hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững

Hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững

Để bắt kịp và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp xanh, tiêu dùng xanh phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, ngành nông nghiệp Lào Cai đã và đang chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao.

fb yt zl tw