Từ khóa: "đảng bộ"

8 kết quả

16 kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

16 kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Trong suốt 77 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã trải qua 16 kỳ đại hội. Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từ chỗ chỉ có 7 chi bộ đảng với 61 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ có 13 đảng bộ trực thuộc; 522 tổ chức cơ sở đảng; 2 đảng bộ bộ phận, 2.963 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 54.136 đảng viên; 100% thôn, bản đều có chi bộ độc lập.

Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Thực hiện thông điệp của tỉnh là “Đoàn kết - kỷ cương - thích ứng linh hoạt - phát triển toàn diện”, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và khát vọng vươn lên, sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đã giành được nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực.

fb yt zl tw