Từ khóa: "Đại hội MTTQ"

6 kết quả

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 4/4, ngay sau khi Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 hoàn thành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày, từ 3 - 4/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Lào Cai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đại hội điểm cấp huyện nhằm rút kinh nghiệm cho đại hội MTTQ cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

fb yt zl tw