Từ khóa: "chất lượng thuốc"

1 kết quả

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Trong những năm qua, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh (Sở Y tế tỉnh) đã đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành, sử dụng tại địa phương.

fb yt zl tw