Từ khóa: "BĐBP tỉnh Lào Cai"

2 kết quả

Đổi thay nơi biên giới Lào Cai

Đổi thay nơi biên giới Lào Cai

Từ những thôn bản hoang sơ, heo hút bởi chỉ có đường đất, đi lại vô cùng khó khăn thì nay các xã biên giới Nậm Chạc, Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã ''thay da đổi thịt''.

fb yt zl tw