Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 09:56 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh

LCĐT - Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thẳng thắn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, qua đó khẳng định những thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát huy, chỉ rõ những yếu kém để rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định chiến lược phát triển nhằm đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc. Đại hội là mốc son của Đảng bộ và tiến trình phát triển chung của tỉnh, đó là khẳng định trong diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh. Báo Lào Cai điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội 

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch!
Kính thưa: Các vị đại biểu, khách quý!
Kính thưa Đại hội!  
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI diễn ra vào thời điểm thiêng liêng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 62 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2020), gần 30 năm tái lập tỉnh (1/10/1991 – 1/10/2020), tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn khắc ghi lời Bác dạy, những chỉ dẫn quý giá của Người mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai vững bước đi lên. 
Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai được khai mạc trọng thể, là thời điểm thiêng liêng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, được vinh dự báo cáo với Bác những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, cũng như quyết tâm chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, các đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh và cống hiến sức lực, trí tuệ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Lào Cai thân yêu. Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, cùng nhiều ý kiến tham gia, góp ý đầy trách nhiệm của các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.
Đại hội hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên các cấp, các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Đây thực sự là những đóng góp quan trọng làm cho văn kiện trở thành điểm hội tụ, kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.
Đại hội hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương phong trào thi đua sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội. Đại hội biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng đầy trách nhiệm của các tiểu ban của Đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội bằng tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao nhất để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến dự và kịp thời đưa tin, cổ vũ Đại hội. 
Kính thưa quí vị đại biểu!
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều tỉnh, thành phố năm 2020 tăng trưởng âm, song tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh đạt 6,31%, bình quân 5 năm đạt 9,08%/năm. GRDP bình quân đạt 76,3 triệu đồng/người, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,2%; tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%. Kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc, bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp hơn. Nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện, ngày một đổi mới, thành phố Lào Cai đạt đô thị loại II, cơ bản hội tụ đủ các điều kiện lên đô thị loại I; thị xã Sa Pa được thành lập. Giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc xóa phòng học tạm, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú cho học sinh; đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hoá được giữ gìn, phát huy; thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật; các chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng lòng dân. Tốc độ giảm nghèo nhanh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, vững chắc. Quan hệ đối ngoại được mở rộng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực. Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố đúng tiêu chí đảm bảo tiến độ, giảm 12 đơn vị hành chính cấp xã so với đầu nhiệm kỳ. Hoàn thành giảm trên 10% biên chế sớm 2 năm so với yêu cầu của Trung ương.

Quang cảnh Đại hội

 Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 614 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội của các đảng bộ đã có nhiều đổi mới, diễn ra dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương.
Cùng với quá trình tổ chức đại hội; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các ngành đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân ngay từ đầu năm 2020 để lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các ngày lễ lớn trong năm 2020, góp phần thúc đẩy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Kết quả của đại hội đảng bộ các cấp và các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân đã tạo tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong quá trình chuẩn bị, tiến tới Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương và Tổ công tác của Trung ương. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương, của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, trên tinh thần thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị đánh giá cao và nhất trí cho Đảng bộ tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội.
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Kính thưa Đại hội!
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai được tổ chức vào thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, 75 năm xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đại hội lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng:
Thứ nhất, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình, Đại hội cần thẳng thắn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó cần khẳng định những thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát huy; chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc; đồng thời, phải có tầm nhìn chiến lược trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong 5 năm tới, quyết tâm đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc.  
Thứ hai, Đại hội sẽ nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.
Thứ ba, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ của Đại hội là phải sáng suốt lựa chọn ra những đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XVI thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, bảo đảm yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với tinh thần đổi mới sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ để Lào Cai tăng tốc và bứt phá; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội và các nội dung quan trọng khác của Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Sự phát triển của tỉnh Lào Cai đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội lần này có ý nghĩa to lớn, quyết định sự phát triển toàn diện của tỉnh Lào Cai trong những năm tới. Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 thể hiện rõ khát vọng và ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”. 
Để Đại hội hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra, đề nghị các đại biểu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội một cách sáng suốt. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, là mốc son đánh dấu chặng đường phát triển mới của Đảng bộ trong tiến trình phát triển chung của tỉnh. Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai 
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chúc các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc!
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết