Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 21/3/2023, 10:40 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đảng bộ xã Bản Phố quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng

LCĐT - Những năm qua, Đảng bộ xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Diện mạo nông thôn Bản Phố ngày càng khởi sắc.

Đảng bộ xã Bản Phố có 15 chi bộ trực thuộc, với 231 đảng viên, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Đồng chí Nguyễn Bùi Quyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bản Phố cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đảng ủy xã cũng quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng thôn, như việc nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển đảng viên. Đảng ủy xã phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ và tham gia định hướng nội dung cho từng kỳ sinh hoạt, cùng chi bộ thảo luận và triển khai nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và chất lượng triển khai nhiệm vụ ở các chi bộ từng bước được nâng lên.

Điển hình như Chi bộ Bản Phố 2 với 29 đảng viên, trước mỗi buổi sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt chi bộ đều được chi ủy thảo luận, thống nhất. Đồng chí Lý Vần Sồ, Bí thư Chi bộ cho biết: Tại các buổi sinh hoạt, chi ủy đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải pháp, phương hướng trong tháng tiếp theo.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chú trọng bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, quần chúng nữ, người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Xã Bản Phố ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Trong năm 2022, Đảng bộ xã Bản Phố kết nạp được 13 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết