Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 12:36 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Thu hồi hơn 175.720 m2 đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo tại xã Sơn Thủy

LCĐT – UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 54/TB-UBND, ngày 18/8/2022 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn.

Theo đó, UBND tỉnh thông báo thu hồi 3.143,2 m2 đất đồi núi chưa sử dụng thuộc xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (ranh giới các thửa đất thu hồi được xác định theo bản đồ trích đo địa chính).

Lý do thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đến ngày 25/8/2022.

Cùng ngày, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 55/TB-UBND, thông báo thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn, địa điểm tại xã Sơn Thủy (ranh giới các thửa đất thu hồi được xác định theo bản đồ trích  đo địa chính). Diện tích đất thu hồi là 172.577,9 m2. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đến ngày 25/8/2022.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết