Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 09:25 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nhiệm vụ công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2022

LCĐT - Sáng 5/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo (mở rộng) 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quảng cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các sở, ngành trong khối khoa giáo đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết số 19 ngày 1/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Kịp thời triển khai thực hiện các đề án của Tỉnh ủy trong khối khoa giáo; các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo được tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực.

Đại biểu dự hội nghị.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục được nâng cao chất lượng, nhất là việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời, hiệu quả; qua tổng kết thực tiễn góp phần đề xuất đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu ý kiến.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo vẫn còn một số hạn chế: Việc phối hợp tham mưu chưa thống nhất giữa cơ quan tham mưu trong khối nhà nước với ban tuyên giáo (cơ quan tham mưu cấp ủy); công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền của một số ngành chưa sáng tạo, chưa đạt hiệu quả cao. Một số ngành trong khối khoa giáo chưa khuyến khích, động viên, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, nên số lượng cán bộ, công chức, viên chức chia sẻ thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội chưa nhiều...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Đức Huy kết luận hội nghị.

Định hướng công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2022, các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là đổi mới, nâng cao tính chủ động, phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo.

Tại hội nghị, đại diện các ngành trong khối khoa giáo đã nêu ý kiến về những vấn đề trong lĩnh vực quản lý, một số giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời thông tin, nắm tình hình, kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác khoa giáo. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, chủ động định hướng dư luận xã hội trong lĩnh vực chuyên môn; phối hợp xây dựng chương trình hành động, sơ kết, tổng kết, tổ chức hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa giáo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở, ngành trong khối khoa giáo thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, sớm có giải pháp khắc phục...

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết