Báo Lào Cai
Thứ 3, 28/6/2022, 18:28 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

LCĐT – Sáng 26/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản thi hành luật.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến 3 cấp: tỉnh, huyện, xã với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu đến từ các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu tổng quan chung về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Ông Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều điểm mới quan trọng, mang tính đột phá so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014: Luật hướng tới việc thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao; thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn...

Trong đó, đối với hoạt động quản lý nhà nước, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 lần đầu tiên có chế định về thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương; xác định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Chính vì vậy, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đóng vai trò rất lớn trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường…

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn gắn nội dung bảo vệ môi trường vào mục tiêu trọng tâm của các chương trình, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó, chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tập trung đổi mới công tác quản lý môi trường, chuyển từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm; chú trọng kiểm soát nguồn thải; đầu tư hệ thống xử lý chất thải trong lĩnh vực công ích…

Tuy nhiên, quá trình thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường còn nhiều khó khăn; việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường còn thiếu đồng bộ, thiếu nhiều chế tài; vẫn còn những sự cố, vấn đề môi trường phát sinh gây bức xúc cục bộ cho một số người dân tại một số địa phương; việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế...

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc, tham gia đầy đủ các nội dung chuyên đề hội nghị; chủ động trao đổi, đặt câu hỏi đề xuất, giải đáp các thắc mắc của ngành, lĩnh vực, tham vấn ý kiến chuyên gia trực tiếp tại hội nghị hoặc gửi văn bản đến Ban tổ chức hội nghị để được chuyên gia hỗ trợ.

Các đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau hội nghị này, lãnh đạo các ngành, địa phương cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hoạt động triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản dưới Luật đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng theo ngành, địa bàn quản lý; nghiên cứu, tham mưu đề xuất HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quan tâm tuyên truyền, vận đng các hội viên, cộng đồng dân cư tham gia triển khai các mô hình, hành động bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, thiết thực, hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần quan tâm triển khai các hành động bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu sản xuất sạch, thân thiện với môi trường theo lộ trình Luật Bảo vệ môi trường đề ra; vận động người lao động đồng hành cùng các cấp, ngành chung tay bảo vệ môi  trường…

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến về một số vấn đề, điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường so với thực tế phát sinh tại địa phương. Một số ý kiến đã được Ban tổ chức giải đáp ngay tại hội nghị, một số ý kiến được Ban tổ chức nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên  gia và sẽ giải đáp bằng văn bản sau khi hội nghị kết thúc...

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết